Regio Friesland

Projectleider

Evert Boomsma (Sociaal Domein Fryslân)

E: evert.boomsma@sdfryslan.nl

T: 058 - 751 2135 of 06 - 31 96 33 49

Praktijkvoorbeelden

Bij de vormgeving van een sluitende en passende aanpak wordt steeds gekeken naar de regionale context. Dit is ook zichtbaar in de praktijkvoorbeelden. Ze dienen dan ook vooral als inspiratiebron voor uw eigen aanpak personen met verward gedrag.

Regio Friesland

Meer voorbeelden

Regionale projecten met subsidie via ZonMw

De rijkssubsidie voor implementatie van de bouwstenen personen met verward gedrag wordt uitgekeerd via ZonMw, de Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie. Meerdere keren per jaar worden er subsidieoproepen gedaan.

Meer informatie

Plan van aanpak

Het doel van het Friese plan van aanpak (PvA) is om een aantal provinciale voorzieningen te realiseren die onder meer moeten zorgen voor een goedwerkende aanpak voor Personen met verward gedrag (PmVG).

Het PvA sluit aan bij bestaande en nieuwe initiatieven rond PmVG in Friesland zoals de Keten Acute Psychiatrie en de uitrol van de Aanpak Voorkoming Escalatie. De aanpak is opgedeeld in vier fasen: inzicht, opstellen plan, realisatie en borging.

Voor de uitwerking van het plan van aanpak is subsidie toegekend via ZonMw.