Regio Flevoland

Contactpersoon


Rita Rondeel (Gemeente Almere)

E: rrondeel@almere.nl

T: 06 - 10 37 92 41

Regionale projecten met subsidie via ZonMw

De rijkssubsidie voor implementatie van de bouwstenen personen met verward gedrag wordt uitgekeerd via ZonMw, de Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie. Meerdere keren per jaar worden er subsidieoproepen gedaan.

Meer informatie

Plan van aanpak

Binnen het plan van aanpak wordt een driedeling gemaakt in de aanpak. Twee uitwerkingen gaan over ‘preventie, hulpverlening en nazorg’ en de derde over ‘crisismeldingen en opvolging’.

Uitwerking van de thema’s zijn gericht op wat is er nu, wat mist er, hoe kan het beter, hoe sluit het op elkaar aan en wat is er voor nodig om de keten sluitend te krijgen.

Voor de uitwerking van het plan van aanpak is subsidie toegekend via ZonMw.

Praktijkvoorbeelden

Bij de vormgeving van een sluitende en passende aanpak wordt steeds gekeken naar de regionale context. Dit is ook zichtbaar in de praktijkvoorbeelden. Ze dienen dan ook vooral als inspiratiebron voor uw eigen aanpak personen met verward gedrag.