Regio Amsterdam

Een beter sluitende infrastructuur voor de zorg, zodat de kwetsbare burger tijdig passende zorg kan krijgen op alle leefgebieden. Dat is waar Amsterdam zich al jaren sterk voor maakt.

Er moet niet alleen een cultuuromslag bij patiënten, familie, vrienden, buren en professionals komen, maar ook in de werkprocessen en instrumenten voor professionals binnen de betrokken ketens.

Contactpersoon

Seval Demir (gemeente Amsterdam)
E: s.demir@amsterdam.nl
T: 06 - 51 45 81 87

Praktijkvoorbeelden

Bij de vormgeving van een sluitende en passende aanpak wordt steeds gekeken naar de regionale context. Dit is ook zichtbaar in de praktijkvoorbeelden. Ze dienen dan ook vooral als inspiratiebron voor uw eigen aanpak personen met verward gedrag.

Regio Amsterdam

Meer voorbeelden

Regionale projecten met subsidie via ZonMw

De rijkssubsidie voor implementatie van de bouwstenen personen met verward gedrag wordt uitgekeerd via ZonMw, de Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie. Meerdere keren per jaar worden er subsidieoproepen gedaan.

Meer informatie

Plan van aanpak

Aan de hand van de bouwstenen personen met verward gedrag is een overzicht gemaakt van wat er al ingezet is aan verbeteringen. Wat hierbinnen de prioriteiten zijn en welke actiepunten op de iets langere termijn moeten worden opgepakt.

Het werken met een prioritering binnen de actielijst moet zorgen voor directe versnelling op de geprioriteerde vraagstukken/knelpunten, waar nodig met bestuurlijke focus.

De prioritering binnen de vraagstukken/knelpunten staat niet in beton gegoten, gaandeweg zullen nieuwe knelpunten en vraagstukken naar boven komen en worden toegevoegd.