Publicaties

 

Handreikingen, adviezen, rapportages geordend naar onderwerp.

Een overzicht van de rapportages en adviezen van het Schakelteam en Aanjaagteam vindt u onderaan deze pagina.

Heb oog voor elkaar!

Na twee jaar ‘schakelen’ sluit het Schakelteam haar opdracht af met een eindrapportage. Belangrijkste conclusie: 'We kunnen allerhande nieuwe middelen en methoden ontwikkelen, maar uiteindelijk gaat het vooral om de intenties waarmee we ons werk doen.'

Personen met verward gedrag is een project in opdracht van de ministeries van VWS en V&J en de VNG