Praktijkvoorbeelden

BEST PRACTICES GEORDEND NAAR ONDERWERP


Mail ons ook uw artikelen, nieuwsberichten, documenten, of dien ze online in.

Bijzondere aanpak zorgmijders in Uithoorn

Een folder door de brievenbus gooien die speciaal voor één potentiële cliënt gemaakt is. Het past bij de persoonlijke aanpak in de gemeente Uithoorn, waar medewerkers van HVO-Querido sinds kort contact zoeken met zorgmijders.

VNG Databank Praktijkvoorbeelden

Voorbeelden in de databank zijn voorzien van links naar documenten en/of websites waar u uitgebreide achtergrondinformatie vindt.

De best practices zijn geordend op jaartal. Via Zoeken kunt u ook op trefwoord voorbeelden vinden.

Gesubsidieerde projecten (ZonMw)

Via de Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie ZonMw kunt u meerdere malen per jaar subsidie aanvragen voor het uitvoeren van projecten of pilots.

Laat u inspireren door projecten die al van start gegaan zijn. U kunt zoeken op bouwsteen én op regio.

Personen met verward gedrag is een project in opdracht van de ministeries van VWS en V&J en de VNG