Praktijkvoorbeelden

 

Best practices geordend naar onderwerp

 

VNG Databank Praktijkvoorbeelden

Voorbeelden in de databank zijn voorzien van links naar documenten en/of websites waar u uitgebreide achtergrondinformatie vindt.

De best practices zijn geordend op jaartal. Via Zoeken kunt u ook op trefwoord voorbeelden vinden.

Gesubsidieerde projecten (ZonMw)

Via de Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie ZonMw kunt u meerdere malen per jaar subsidie aanvragen voor het uitvoeren van projecten of pilots.

Laat u inspireren door projecten die al van start gegaan zijn. U kunt zoeken op bouwsteen én op regio.

Personen met verward gedrag is een project in opdracht van de ministeries van VWS en V&J en de VNG