0. Plannen van aanpak en beleid

De bouwstenen hangen onderling nauw samen en vormen gezamenlijk de basis voor een goedwerkende aanpak.

De via de bouwstenen geboden handvatten kunnen op verschillende manieren gebruikt worden.

 

Subsidie via ZonMw

U kunt subsidie aanvragen voor projecten gericht op het in de praktijk toepassen van één enkele bouwsteen voor de opvang, ondersteuning en zorg voor mensen met verward gedrag en hun omgeving.

Zie ook