Persoonlijke verhalen

Films en artikelen waarin mensen openhartig vertellen over hoe ze in de situatie belandde dat ze verward gedrag gingen vertonen of hoe ze er via familie, vrienden mee te maken kregen. Hoe hebben zij het ervaren en waar zien zij verbeterpunten?

Verward gedrag? Ambulance of taxi? Vraag hoe je kunt helpen!

Mensen met verward gedrag zijn gewone mensen die, net als ieder ander, een helpende hand vaak heel goed kunnen gebruiken. Maar, hoe weet je of iemand verward gedrag vertoont? En hoe reageer je daar dan op?

Anne-Barbara: Luister naar naasten en durf lef te hebben

Toen haar vader langdurig verward gedrag vertoonde bleek hij een vorm van dementie te hebben. Zijn ongeremde optreden zorgde voor veel problemen.

Anne-Barbara vindt het belangrijk dat naasten gehoord worden. Zij kennen de persoon het beste. Daarnaast helpt het als hulpverleners lef hebben, verantwoordelijkheid nemen en af durven te wijken van gebaande paden.

Trees: werk samen! Ook met mantelzorgers!

Als mantelzorger ondersteunt Trees al jaren met succes iemand met verward gedrag, tot de veranderingen in de zorg problemen opleveren.

Wat Trees mist is daadwerkelijke en praktische samenwerking met hulpverleners. Als mantelzorger kan zij dichter bij de persoon komen en beschikt over informatie die kan helpen bij het zoeken naar oplossingen.

Karin: meer in gesprek gaan

Karin vertelt over haar acute psychose en hoe ze uiteindelijk van haar eigen kwetsbaarheid haar kracht gemaakt heeft.

"Stel je anders op naar mensen in een psychose. Zie ze als een volwaardig persoon in de maatschappij."

Ans: LVB, geen psychische stoornis

Na een roerige jeugd en mishandeling door haar man, wordt Ans verwardheid gezien als psychisch probleem. Pas veel later ontdekt men dat ze een beperking heeft.

"Als ze eerder ingezien hadden dat ik een beperking heb, had ik sneller en beter geholpen kunnen worden."

Danny: oprecht contact

Meerdere malen belandde hij in psychotische crises en voelde dan vooral angst, eenzaamheid, terwijl hij zich agressief gedroeg.

"Het is belangrijk dat instanties leren te communiceren en mét elkaar zorg gaan delen. Luister oprecht naar de patiënt!"

Verward gedrag? Vraag hoe je kunt helpen!

Mensen met verward gedrag zijn gewone mensen die, net als ieder ander, een helpende hand vaak heel goed kunnen gebruiken.
Maar, hoe weet je of iemand verward gedrag vertoont? En hoe reageer je daar dan op?

Danielle: eigen ervaringen gebruiken

Na een aantal minder goede ervaringen kwam Danielle in aanraking met de forensische zorg. Daar was het juiste specialisme in huis en kon ze antwoorden vinden op de vraag waar haar destructieve gedrag vandaan kwam.

Nu werkt Danielle zelf als ervaringsdeskundig begeleider in een forensische instelling en kan ze haar eigen ervaringen gebruiken om anderen te helpen.

Paola: het kan iedereen overkomen

Rond haar twintigste raakt Paola zodanig in verwarring dat ze enige tijd opgenomen moet worden.

"Verwarring gaat niet altijd om agressie of gevaarlijke situaties. Het is iets waar je van kunt herstellen."

Marianne: combineer psychiatrie met gedragsproblematiek

De instellingen waar Mariannes tienerdochter terecht komt kunnen niet overweg met haar complexe psychiatrie en gedragsproblemen. Een goede overdracht tussen de instellingen ontbreekt.

Uiteindelijk krijgt haar dochter Jeugd TBS opgelegd en verblijft nu op de crisisafdeling van een JJI instelling.

Joris: wederzijds vertrouwen

Voor Joris is het wederzijdse vertrouwen tussen behandelaar en patiënt het belangrijkste.

"Als er ergens iets mis zit in die vertrouwensband, dan kan de behandeling niet lukken en kom je ook niet verder."

Gonnie: Laat je vooroordelen los

Gonnie herkende haar verwardheid zelf pas in een laat stadium. Ze werd noodgedwongen opgenomen in een instelling.

"Kijk en luister naar de persoon zonder een waardeoordeel te geven."