Personen met verward gedrag


Deze site is onderdeel van het VNG portal Zorg + Veiligheid 


Om het leven van mensen met verward gedrag en hun naasten humaner te maken, hebben gemeenten de opgave een goed werkende aanpak te realiseren waarbij domeinoverstijgend samengewerkt wordt.