Aanpak per regio

Leren van elkaar én met elkaar met als doel een goed werkende aanpak voor mensen met verward gedrag.

Een dynamisch overzicht dat steeds aangevuld en bijgewerkt wordt. Help mee te leren van elkaar en stuur ons ook uw regio informatie!

Personen met verward gedrag is een project in opdracht van de ministeries van VWS en V&J en de VNG