7. Passend vervoer

Er kan passend vervoer aangeboden worden om de persoon met verward gedrag naar een locatie te brengen.

Voor verwarde mensen, die geen strafbare feiten hebben gepleegd, vindt geen vervoer door de politie plaats. Er is alternatief vervoer beschikbaar.

Voorlopig model Passend vervoer

SiRM heeft een kader opgezet om inzicht te krijgen in de doelgroepen waarvoor vervoer nodig is, wat de zorgbehoefte is tijdens het vervoer en welk vervoer (het meest) passend is.

Aan de hand van de ervaringen en wetgeving wordt een definitieve versie opgesteld.

Subsidie via ZonMw

U kunt subsidie aanvragen voor projecten gericht op het in de praktijk toepassen van één enkele bouwsteen voor de opvang, ondersteuning en zorg voor mensen met verward gedrag en hun omgeving.

Uitgebreide toelichting bouwsteen 7

Op diverse momenten is er vervoer nodig van een persoon met verward gedrag:

  • vervoer vanaf de locatie waar de problematiek is gesignaleerd naar de politie(cel), beoordelingslocatie of zorgaanbieder
  • van de politie(cel) naar de beoordelingslocatie of zorgaanbieder
  • van de politie(cel), beoordelingslocatie of zorgaanbieder naar huis

Passend vervoer betekent altijd gedifferentieerd, vaak prikkelarm, vervoer, passend bij de problematiek van de betreffende persoon. Voor acuut verwarde personen die geen strafbaar feit hebben gepleegd, is vervoer door politie niet geschikt. Het is onnodig stigmatiserend, heeft geen juridische basis en is niet in het belang van de persoon.

Minimale vereisten
Zo min mogelijk vervoersmomenten. Voor verwarde mensen, die geen strafbare feiten hebben gepleegd, vindt geen vervoer door de politie plaats. Er is alternatief vervoer beschikbaar.

Meer informatie