Froukje de Jonge

Waarnemend burgemeester Froukje de Jonge van Stadskanaal is sinds 13 februari 2020 weer wethouder van Almere. Daar is een nieuw college aangetreden en het CDA had De Jonge voorgedragen als wethouderskandidaat. Zij was van 2014 tot 2018 ook al wethouder. Sinds 1 september 2018 was zij waarnemend burgemeester van Stadskanaal, als opvolger van Baukje Galama (VVD) die om gezondheidsredenen haar taken neerlegde.