De gemeenteraad van Lochem heeft burgemeester Sebastiaan van ’t Erve (GroenLinks) voorgedragen voor herbenoeming. Op 9 januari 2020 eindigt zijn eerste benoemingstermijn. Voordat hij in 2014 in Lochem aantrad als burgemeester, was hij onder meer wethouder in Amersfoort en beleidsmedewerker Natuurbeleid bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.