Vanaf 1 januari 2018 is Sybrig Kromkamp plaatsvervangend griffier in Pekela. Aan de huidige griffier Willem Meffert wordt per 1 juli 2018 eervol ontslag verleend. Op dat moment wordt Kromkamp benoemd als griffier. Er is bewust gekozen voor een overlappingsperiode om de overdracht van de oude griffier naar de nieuwe griffier op een zo zorgvuldig mogelijke wijze plaats te laten vinden.