Shuzelle Martha Pieter

Shuzelle Martha Pieter is 15 september 2020 begonnen als griffier van de eilandsraad van Bonaire. Het gaat om een tijdelijke aanstelling van een jaar. Zij vervangt Steven Cicilia die sinds 16 oktober 2019 interim-griffier was. De eilandsraad is vergelijkbaar met de gemeenteraad in Europees Nederland.