Suzanne Dormans

Suzanne Dormans vertrekt per 1 augustus 2020, na bijna zevenenhalf jaar, als griffier van de Voerendaalse gemeenteraad. Zij heeft een nieuwe uitdaging gevonden bij de gemeente Brunssum waar zij adviseur Juridische Zaken wordt. Voor Dormans naar Voerendaal kwam, werkte ze al in Brunssum als plaatsvervangend raadsgriffier. Tot er een opvolger is gevonden, neemt plaatsvervangend griffier Anita Hoven de functie in Voerendaal waar.