Ralph de Vries

Griffier Ralph de Vries van de Blaricumse gemeenteraad wordt per 9 november 2020 raadsgriffier in Heemskerk. De Vries was, voor hij in januari 2018 naar Blaricum kwam, statenlid en gedeputeerde in de provincie Utrecht en gedeputeerde in Noord-Holland. In Heemskerk wordt hij de opvolger van Sabine de Kroon die plaatsvervangend kabinetschef van de provincie Noord-Holland werd. Het griffierschap in Blaricum wordt de komende maanden waargenomen door Arie Hogendoorn, vooralsnog tot 1 februari 2021.