Raadsgriffier Marijke Pe van de gemeente Amsterdam stopt per 1 augustus 2019. Ze vervulde deze functie bijna vijftien jaar. Ze gaat vanaf 1 augustus een andere functie binnen de gemeente Amsterdam bekleden. Eerder was ze onder meer plaatsvervangend griffier van de Tweede Kamer, wetgevingsjurist bij de Raad van State en docent staats- en bestuursrecht aan de Rijksuniversiteit Utrecht.