Op 1 oktober 2018 begint Pim van Vliet als algemeen directeur/gemeentesecretaris van Leiden. Ze werkt al sinds september 2017 als interim-hoofd concernstaf bij deze gemeente. Ook is ze nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van het bestuursakkoord ‘Samen maken we de Stad’. Daarvoor was ze ook manager bij de rijksoverheid, ze werkte daar onder meer als projectdirecteur Migratie bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. Van Vliet volgt Jan Nauta op, die deze functie sinds 2011 bekleedt. Hij gaat op 1 oktober met pensioen.