Pieter Jeroense, plaatsvervangend algemeen directeur

Pieter Jeroense start op 21 augustus 2017 als plaatsvervangend algemeen directeur van de VNG. Samen met Jantine Kriens vormt hij de algemene directie. Hij zal zich primair richten op de interne organisatie van de VNG. Jeroense is nu nog gemeentesecretaris/algemeen directeur in Alphen aan den Rijn en werkte eerder bij de gemeenten Rotterdam en Leiden. Hij is ook lid van de VNG-commissie Dienstverlening en Informatiebeleid, voorzitter van kring gemeentesecretarissen Hollands-Midden en lid van het dagelijks bestuur van de Vereniging van Gemeentesecretarissen.