Piet Buijtels

Piet Buijtels start op 1 september 2020 als interim-gemeentesecretaris/algemeen directeur in Breda. Hij vervangt Cees Vermeer, die is benoemd als directeur Gezondheid en Jeugd en directeur Publieke Gezondheid van de regio Zuid-Holland Zuid. Buijtels heeft ruime ervaring als gemeentesecretaris in diverse gemeenten. Zo was hij de laatste zeven jaar, tot aan zijn pensioen in 2019, gemeentesecretaris in Maastricht. Verder vervulde hij verschillende nevenfuncties bij de Vereniging van Gemeentesecretarissen (voorzitter) en de VNG (penningmeester).