De ministerraad heeft per 1 juli 2017 vijf nieuwe leden benoemd voor de Raad voor het openbaar bestuur (Rob). Het gaat om Frank van Ommeren, hoogleraar Staats- en bestuursrecht aan de Vrije Universiteit te Amsterdam, Huri Sahin, projectleider ProDemos - Huis voor democratie en rechtsstaat, Katrien Termeer, leerstoelhouder Bestuurskunde, Wageningen University & Research, Kees Jan de Vet, vanaf 1 september 2017 dijkgraaf van Brabantse Delta, en Miranda de Vries, burgemeester van Geldermalsen. Burgemeester Milo Schoenmaker van Gouda is herbenoemd voor een tweede termijn van vier jaar en Maarten Allers, hoogleraar economie van decentrale overheden aan de Rijksuniversiteit Groningen, voor een periode van twee jaar. Eerder werd al bekend dat Han Polman, CdK in Zeeland, per 1 juli de nieuwe Rob-voorzitter is. Albertine van Vliet blijft op verzoek van de nieuwe voorzitter als tijdelijk raadslid aan de Rob verbonden zolang het onderzoek naar de gevolgen van de decentralisties voor het openbaar bestuur nog loopt.