De gemeenteraad van Wageningen heeft burgemeester Geert van Rumund (PvdA) voorgedragen voor herbenoeming. Het wordt zijn derde termijn. Hij begon op 1 november 2005 als eerste burger in Wageningen. Hij was eerder fractievoorzitter in de gemeenteraad en wethouder in Nijmegen.