Vereniging Brabantse Gemeenten

Het bestuur van de Vereniging Brabantse Gemeenten (VBG), een van de provinciale afdelingen van de VNG, heeft sinds de zomer van 2020 een andere samenstelling. Burgemeester Marian Witte van Geertruidenberg, wethouder Thom Blankers van Heusden en raadslid Carinne Elion-Valter van Bergen op Zoom zijn toegetreden tot het algemeen bestuur van de VBG.
Naast de nieuwe bestuursleden bestaat het VBG-bestuur uit burgemeester Marieke Moorman van Bernheze (voorzitter), burgemeester Anton Ederveen van Valkenswaard (vicevoorzitter), wethouder Greet Buter van Laarbeek (penningmeester), gemeentesecretaris Coen Boode van Landerd (secretaris), griffier Etienne Franken van Meierijstad, gemeentesecretaris Annette Baart van Woensdrecht, burgemeester Evert Weys van Hilvarenbeek, raadslid Hans Rutten van Gilze en Rijen, wethouder Cathalijne Dortmans van Helmond en griffier Paul Piket van Breda.
Meer informatie: verenigingbrabantsegemeenten.nl.