Nathan Ducastel, directeur Directie Beleid Informatiesamenleving, Gemeenterecht, Lokale Democratie en Veiligheid

Nathan Ducastel begint op 19 juni 2020 als directeur-bestuurder bij VNG Realisatie. Hij volgt Hugo Aalders op, die op 1 juli begint als directeur Dienstverlening Sociale Verzekeringen bij de Sociale Verzekeringsbank. Het gaat om een tijdelijke benoeming: de algemene directie van de VNG heeft daarvoor gekozen om in alle rust een nieuwe directeur te kunnen werven. Ducastel combineert de functie met zijn huidige baan als directeur Beleid voor het onderdeel informatiesamenleving. Hij werkt sinds december 2017 bij de VNG – eerder werkte Ducastel onder meer voor PBLQ en het ministerie van Binnenlandse Zaken.