Marië Fabbricotti is benoemd als kwartiermaker/beoogd griffier van de nieuwe gemeente Noordwijk. Deze gemeente ontstaat op 1 januari 2019 door fusie van Noordwijk en Noordwijkerhout. Fabbricotti vervult de functie van kwartiermaker voor de griffie vanaf 11 juni 2018 parttime en van 1 juli tot de herindelingsdatum fulltime. De nieuwe raad van Noordwijk benoemt haar in januari 2019 tot griffier. Fabbricotti werkt op dit moment als strategisch adviseur bij het onafhankelijk adviescollege toetsing regeldruk (Actal/ATR). Eerder was ze onder meer plaatsvervangend en waarnemend griffier bij de gemeente Delft.