De gemeenteraad van Dantumadiel heeft Klaas Agricola uit Dalfsen aanbevolen als nieuwe burgemeester. Hij is sinds 2010 wethouder en locoburgemeester van de gemeente Dalfsen. Eerder zat Agricola in de gemeenteraad en werkte hij in de zuivelbranche en als manager in de agrarische dienstverlening. Agricola wordt 1 december 2017 geïnstalleerd. Tot die tijd blijft Sicko Heldoorn aan als waarnemend burgemeester.