Johan Remkes (VVD) wordt waarnemend burgemeester van Den Haag. De Zuid-Hollandse commissaris van de Koning Jaap Smit heeft hem met ingang van 12 oktober 2019 benoemd na het opstappen van Remkes' partijgenoot Pauline Krikke. Remkes was van 2010 tot 1 januari 2019 commissaris van de Koning in Noord-Holland. Eerder was hij minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (2002-2007) en staatssecretaris van Volkshuisvesting en Stedenbeleid (1998-2002). Hij is ook lid geweest van de Groningse gemeenteraad (1978-1982 en 1994-1996) en van Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten van Groningen (1978-1993). In 1993 werd hij Tweede Kamerlid. De procedure voor een kroonbenoemde burgemeester voor Den Haag wordt voorlopig niet gestart om Remkes de tijd te geven voor bestuurlijke stabiliteit te zorgen.