Met het oog op zijn naderende pensioengerechtigde leeftijd legt raadsgriffier Jan Verheugt van Eindhoven na ruim vijftien jaar zijn functie binnenkort neer. Hij zal de komende tijd binnen de griffie werkzaamheden voor de gemeenteraad blijven verrichten. Dit biedt hem de mogelijkheid tot een geleidelijke afbouw van zijn werkzaamheden. De wervingsprocedure voor een nieuwe griffier wordt naar verwachting voor 1 september 2017 afgerond.