Ingrid Geveke

Ingrid Geveke is de nieuwe voorzitter van de Vereniging van Gemeentesecretarissen (VGS). Ze werd op 24 januari 2020 benoemd tijdens de extra algemene ledenvergadering van de VGS. Geveke is sinds 2016 gemeentesecretaris van Zwolle en heeft ruim twintig jaar ervaring in het lokaal bestuur. Ook is ze lid van het 100.000+-overleg en de secretarissenkring IJsselland. De vacature van VGS-voorzitter ontstond door het vertrek van gemeentesecretaris Herke Elbers van Amersfoort, die directeur werd van de Raad voor de Kinderbescherming. Het voorzitterschap wordt aangegaan voor een periode van drie jaar, waarna herbenoeming voor nog eens drie jaar mogelijk is.