De commissaris van de Koning in de provincie Zeeland heeft Huub Hieltjes benoemd als waarnemend burgemeester van Kapelle. De VVD’er treedt op 1 januari 2018 aan als opvolger van Anton Stapelkamp (ChristenUnie), die op 22 december 2017 burgemeester van Aalten wordt. Hieltjes heeft ruime bestuurlijke ervaring als lid van het dagelijks bestuur en waarnemend dijkgraaf van waterschap Brabantse Delta en als bestuurslid en penningmeester van de Unie van Waterschappen. Eerder was hij eveneens director van NL Financial Investments (NLFI), lid van Provinciale Staten van Zuid-Holland en vervulde hij diverse leidinggevende functies bij het ministerie van Financiën.