Hugo Aalders is vanaf 1 februari 2018 directeur van VNG Realisatie, de nieuwe naam voor het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING). Met VNG Realisatie zet de VNG nog verder in op ondersteuning van gemeenten op het gebied van de gezamenlijke uitvoering. Aalders is nu nog directeur Inkomen bij de gemeente Amsterdam. Daarvoor was hij onder meer Werkpleinmanager bij de Dienst Werk en Inkomen van Amsterdam en consultant bij KPMG en Atos Consulting. Tot 1 juni 2017 was Larissa Zegveld directeur van KING. Zij vertrok naar WIGO4IT, de coƶperatie van de sociale diensten van de vier grote steden voor ICT, waar ze algemeen directeur/bestuurder werd. Adjunct-directeur Ingrid Hoogstrate is sinds haar vertrek waarnemend directeur.