Hilde Westera wordt per 10 juni 2019 de nieuwe directeur van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters (NGB). Zij volgt Ruud van Bennekom op, die sinds november 2018 burgemeester van Bunnik is. Westera was tot oktober vorig jaar directeur van het CDA-partijbureau waar zij verantwoordelijk was voor de integrale bedrijfsvoering. Daarvoor was zij onder meer werkzaam bij de Provincie Zuid-Holland als beleidsmedewerker kabinet van de commissaris van de Koning, ambtelijk secretaris en plaatsvervangend kabinetschef. Het NGB, waar zij nu leiding aan gaat geven, is de beroepsvereniging van burgemeesters in Nederland. Vrijwel alle burgemeesters zijn lid. De vereniging richt zich vooral op de ontwikkeling van de burgemeestersfunctie. Daarbij hoort de collectieve belangenbehartiging, het verzorgen van een uitgebreid opleidingsprogramma en het bevorderen van de onderlinge contacten tussen burgemeesters door middel van congressen en bijeenkomsten. Voorzitter van het NGB is Liesbeth Spies, de burgemeester van Alphen aan den Rijn.