Het dagelijks bestuur van de DDFK-gemeenten, het ambtelijke samenwerkingsverband van Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland c.a., heeft Henk Verbunt per 1 februari 2018 aangesteld als directeur. Hij is met deze benoeming ook beoogd gemeentesecretaris/algemeen directeur van de nieuw te vormen gemeente Noardeast-Fryslân per 1 januari 2019. Verbunt is sinds 2011 werkzaam bij de gemeente Súdwest-Fryslân. Hij begon als afdelingsmanager Bedrijfsvoering en in 2013 werd hij directeur en loco-secretaris. Daarnaast was hij vanaf medio 2010 betrokken bij het fusieproces in Súdwest-Fryslân.