Erik Wietses

Erik Wietses legt zijn taken als gemeentesecretaris/algemeen directeur van De Bilt neer. Tussen het college van B en W en de gemeentesecretaris is verschil van inzicht ontstaan over de besturing van de organisatie. De overige twee leden van de directie nemen de taken van de gemeentesecretaris vanaf 11 oktober 2019 waar. De gemeente wil zo snel mogelijk voorzien in de opvolging van Wietses die sinds 1 mei 2014 gemeentesecretaris was. (foto: Twitter)