Geerten Boogaard volgt per 1 mei 2019 Job Cohen op als bijzonder hoogleraar Decentrale Overheden aan de Universiteit Leiden. De benoeming als Thorbecke-hoogleraar geldt voor vijf jaar. Boogaard is momenteel werkzaam als docent bij de afdeling Staats- en Bestuursrecht en sinds 2014 als Thorbecke-fellow verbonden aan de leerstoel. In die rol schreef hij mee aan twee boeken: G1000. Ervaringen met burgertoppen en De gemeenteraad. Ontstaan en ontwikkeling van de lokale democratie. Boogaard zat tussen 2008 en 2010 voor het CDA in de Leidse gemeenteraad. In 2018 en 2019 was hij voor twee dagen per week gedetacheerd bij het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA. Daar werkte hij aan een project over lokale democratie in het sociaal domein. De Thorbecke-leerstoel is in 1987 ingesteld, toen de VNG deze ter gelegenheid van haar 75-jarig bestaan cadeau kreeg van het ministerie van Binnenlandse Zaken.