Froukje de Jonge is benoemd tot waarnemend burgemeester van Stadskanaal. De benoeming van de CDA’er gaat 1 september 2018 in en geldt zolang het proces van gemeentelijke herindeling duurt. De gesprekken over de bestuurlijke toekomst en eventuele fusie van Pekela, Veendam en Stadskanaal worden door de drie nieuwe gemeentebesturen voortgezet. De Jonge, opvolger van burgemeester Baukje Galama (VVD) die begin 2018 vertrok om gezondheidsredenen, is op dit moment fractievoorzitter van het CDA in de raad van Almere. Daarvoor was ze vier jaar wethouder en loco-burgemeester in Almere en leidinggevende in het Flevoziekenhuis.