Felix van Beek gaat op 1 januari 2018 beginnen als griffier van Alkmaar. Hij was daar al interim-griffier sinds maart 2017. Eerder in de tijd was hij onder meer griffier in Leeuwarden, wethouder in Boarnsterhim, gemeentesecretaris in Rijsbergen en directeur van de Thorbecke Academie in Leeuwarden.