Erwin Geldorp is begonnen als griffier van de gemeenteraad van Dronten. Zijn benoeming ging in per 1 september 2019. In Dronten is hij de opvolger van Djimmer Petrusma die ruim 15 jaar raadsgriffier is geweest en nu met pensioen is. Geldorp was sinds 1 december 2017 griffier van de gemeenteraad van Zevenaar, daarvoor werkte hij bijna negen jaar in Woerden: eerst als adjunct-griffier en vanaf 2011 als raadsgriffier. Nog eerder was hij commissiegriffier in Delft.