Erik Lankman

Erik Lankman is 14 december 2020 begonnen als griffier van de gemeenteraad van Heerde. Hiervoor was hij tien jaar lang raadsgriffier in Enkhuizen. In Heerde volgt hij Bianca Espeldoorn op, die sinds mei 2020 griffier is in Stichtse Vecht. Sindsdien werd de functie in Heerde waargenomen door Frans Aerts.