Op 1 februari 2018 start Eelke Visscher als hoofd bedrijfsvoering bij de VNG. Hij is dan onder meer verantwoordelijk voor concerncontrol, financiën, personeel, automatisering en facilitaire zaken. Visscher was eerder hoofd van de Douane Landelijke Service Organisatie (DLSO) en directeur van Stichting Intermin. Ook heeft hij via diverse interimopdrachten een brede overheidservaring opgebouwd, onder meer als projectleider Regelhulp bij het ministerie van VWS en als beleidsmedewerker Veiligheidsregio’s bij het ministerie van BZK.