Edison Rijna

Edison Rijna begint op 20 augustus 2020 aan zijn tweede ambtstermijn als gezaghebber van het Openbaar Lichaam ('bijzondere gemeente') Bonaire. Staatssecretaris Raymond Knops van BZK had hem voor herbenoeming voorgedragen. Rijna is sinds 20 augustus 2014 de hoogste bestuurder van Bonaire. Voor zijn eerste benoeming was hij al waarnemend gezaghebber. De gezaghebbers in Caribisch Nederland zijn vergelijkbaar met de Nederlandse burgemeesters. Zij zijn voorzitter van de eilandsraad en van het bestuurscollege.