Op 1 januari 2019 start Diana Starmans als interim-gemeentesecretaris/algemeen directeur bij de nieuwe gemeente Groningen, die op die datum ontstaat door samenvoeging van Groningen, Haren en Ten Boer. Starmans werkt sinds 2008 bij de gemeente Amsterdam. Eerst als hoofd sociaal domein en sinds 2014 als directeur bestuursadvisering en strategie en locogemeentesecretaris. De procedure voor de definitieve invulling van de functie van gemeentesecretaris start naar verwachting in de tweede helft van 2019, op het moment dat het nieuwe gemeentebestuur in functie is. Starmans is in Groningen de opvolger van Peter Teesink, die op 1 januari 2019 gemeentesecretaris van Amsterdam wordt.