Burgemeester Pieter Verhoeve (SGP) is voorgedragen voor herbenoeming in Oudewater. Hij is hier sinds eind juni 2011 eerste burger. Toen hij werd benoemd was hij 30 jaar oud en daarmee de jongste burgemeester van Nederland. Tot aan zijn benoeming als burgemeester van Oudewater was Verhoeve advocaat, gericht op arbeids- en bestuursrecht, en docent aan de Driestar Hogeschool, de enige hogeschool op reformatorische grondslag.