De gemeenteraad van Leiderdorp heeft burgemeester Laila Driessen voorgedragen voor herbenoeming. Haar eerste termijn loopt op 14 januari 2018 af. Voordat ze in januari 2012 in Leiderdorp begon, werkte ze onder meer bij de VVD-fractie in de Tweede Kamer en was ze beleidscoördinator bij de gemeente Amsterdam en gedeputeerde van de provincie Noord-Holland.