Per 1 oktober 2018 legt burgemeester Aucke van der Werff van Noordoostpolder zijn ambt neer. De CDA’er is daar sinds 3 mei 2010 burgemeester. Van der Werff vindt dat het tijd wordt voor iets anders want ‘behalve dat het burgemeestersambt heel mooi en uitdagend is, is het ook intensief’. Van der Werff was eerder in de tijd raadslid en wethouder in Wymbritseradiel en burgemeester in Het Bildt.