Bert Brand is vanaf 1 mei 2019 de nieuwe griffier van de gemeenteraad van Goeree-Overflakkee. Hij werkt al sinds 2007 in die gemeente in diverse functies, op dit moment als teamleider Veiligheid en Handhaving. Brand is de opvolger van Jeroen Mimpen die sinds 1 maart 2019 raadsgriffier in Vlaardingen is.