Tot de herindeling van 1 januari 2019 functioneert Arthur van Hoorik als tijdelijk gemeentesecretaris van Winsum. Op 1 januari 2019 fuseren Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond tot de nieuwe gemeente Het Hogeland. Van Hoorik, die op 15 juni 2018 interim-secretaris Frank Wiertz opvolgt, werkt al sinds 2008 bij de gemeente Winsum: eerst als hoofd Middelen en sinds 2014 als directeur Bedrijfsvoering. De laatste functie combineert hij tot de herindelingsdatum met die van interim-secretaris.