Alexander van Mazijk is door het college van burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voorburg per 15 september 2019  benoemd tot gemeentesecretaris. Hij wordt de opvolger van Michiel Gorsse, die sinds 20 augustus 2018 waarnemer is. Gorsse verving André Huykman, die gemeentesecretaris van Zoetermeer werd. Van Mazijk begon zijn loopbaan bij de Veiligheidsregio (toen nog Hulpverleningsregio) Haaglanden en werkte daarna in diverse functies in het lokaal bestuur. De laatste jaren was hij concerndirecteur en locogemeentesecretaris in Haarlemmermeer. (foto: gemeente Leidschendam-Voorburg)