Albert Vermuë gaat half oktober 2019 van start als beleidsdirecteur Leefomgeving bij de VNG. Hij is de opvolger van Edward Stigter, die in juni 2019 gedeputeerde werd bij de provincie Noord-Holland. Vermuë is nu nog algemeen directeur van de Unie van Waterschappen, waar hij in 2010 begon. Daarvoor was hij onder meer directeur Visserij bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.