Gezamenlijk persbericht VNG en regio Westfriesland, 26 maart

Het kabinet heeft afgelopen maandag aangescherpte maatregelen aangekondigd om de verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan. Evenementen en bijeenkomsten worden tot 1 juniverboden. Het VNG-bestuur heeft daarom in samenspraak met Westfriesland besloten het ingeplande VNG Jaarcongres en de Algemene Ledenvergadering (ALV) op 9 en 10 juni geen doorgang te laten vinden.

Hoewel het congres en de ALV na de datum van 1 juni staan ingepland zien wij ons toch genoodzaakt dit besluit te nemen. De voorbereidingen en de opbouw vergen veel tijd en inspanning van betrokkenen en de tijdspanne is na 1 junite kort om dit op een goede manier uit te voeren. Daarnaast speelt ook nog de onzekerheid mee of de datum van 1 juniook daadwerkelijk de einddatum is van de diverse genomen maatregelen.

Duidelijk is wel dat volgend jaar, 2021, het VNG Jaarcongres en de ALV in Westfriesland zal plaatsvinden. Het VNG bestuur zal 23 april een besluit nemen op welke wijze en in welke vorm de Algemene Ledenvergadering dit jaar doorgang vindt.

VNG-voorzitter Jan van Zanen: ‘Het is erg jammer dat het congres en de ALV dit jaar niet op de voor ons bekende manier georganiseerd kan worden. Ik had me verheugd op het bezoek aan Westfriesland, maar de gezondheid van eenieder gaat voor alles.’

Burgemeester van Hoorn Jan Nieuwenburg namens de Westfriese bestuurders: “Door het congres uit te stellen naar 2021 nemen we als regio samen met de VNG de verantwoordelijkheid ten aanzien van de volksgezondheid, geven we duidelijkheid in onzekere tijden en worden de partners tijdig geïnformeerd. De regio laat ook weten verheugd te zijn dat het Jaarcongres alsnog naar Westfriesland komt. De regio werkt de aankomende tijd samen met haar partners verder aan de voorbereidingen en organisatie’.